หลวงพ่อพรหมเนิ้อผง  

Posted by Honeybee

หลวงพ่อพรหมเนื้อผง มวลสารดี บรรจุเกศาหลวงพ่อในเนื้อพระ
สวยงามสุดบรรยาย

พระปิดตา  

Posted by Honeybee

ปิดตาพิมพ์กลาง 1 ในเบญจภาคี เนื้อเมฆพัด จารด้วยยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์ด้านหลัง